Zmiana adresu poczty elektronicznej.

Powiadomienie o zmianie adresu poczty elektronicznej.

Przedszkole Publiczne nr 21 w Opolu uprzejmie informuje,

iż z dniem 1-go marca 2019 r. przestanie funkcjonować adres poczty elektronicznej: pp21@vp.pl.

Nowy adres poczty elektronicznej poprzez który można się z nami kontaktować to: przedszkole@pp21.opole.pl

Prosimy o zmianę naszego adresu e-mail w Państwa elektronicznych skrzynkach kontaktowych.

 Anna Leśniowska

 Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 21 „Kraina Odkrywców” w Opolu