Zajęcia w Muzeum Polskiej Piosenki

Muzyka to wiodący temat w bieżącym roku szkolnym. Podczas zajęć nabywamy wiadomości na temat instrumentów muzycznych, rozpoznajemy dźwięki, naśladujemy je, a także  poznajemy pojęcia  związane z muzyką. Chętnie podejmujemy współpracę z instytucjami wspierającym nas w edukacji przedszkolnej. Muzeum Polskiej Piosenki to instytucja, którą poznaliśmy podczas spotkań w ramach Małej Akademii Piosenki. Tym razem wybraliśmy się na zajęcia “Wszystko gra, czyli poznajemy instrumenty muzyczne”. Wiadomości nabyte podczas spotkania pozwoliły nam uporządkować nasze wiadomości na temat muzyki i instrumentów, a orkiestra stworzona podczas warsztatów dostarczyła niesamowitych wrażeń i radości.