Wyjście do Teatru Eko Studio

W dniu 21.11.2018 r. dzieci z grup:

 III, IV, V, VI wychodzą

do Teatru Eko Studio na przedstawienie o tematyce ekologicznej „Drużyna Zet”. Prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola do godz. 8.10,  śniadanie będzie o godz. 8.15