Wydłużenie czasu pracy w przedszkolu

Drodzy Rodzice !

W związku ze znoszeniem ograniczeń funkcjonowania jednostek oświatowych i zgłaszanym zapotrzebowaniem rodziców, informuję, że z dniem 13 lipca wydłużamy czas pracy przedszkola.  Jeden z oddziałów będzie czynny w godz. 6.00  – 7.00 i 16.00 – 17.00 i będą się w nim zbierać  dzieci, których rodzice zgłoszą konieczność zapewnienia im opieki w tych godzinach. W związku z powyższym proszę rodziców, których dzieci będą korzystały z opieki w tych godzinach o zgłoszenie tych dzieci i wydłużenie czasu pobytu dziecka – w możliwie najszybszym terminie. ( druki zmiany godz. pobytu w załączeniu lub do pobrania w przedszkolu). Jednocześnie przypominam o nadal obowiązujących wytycznych przeciwepidemicznych GIS (była już III aktualizacja) i przestrzeganiu procedur – nasza procedura została również zaktualizowana – do zapoznania w załączeniu.


Anna Leśniowska 

Dyrektor

Załączniki do pobrania:

Procedura funkcjonowania przedszkola w wakacje – aktualizacja13.07.2020

Druk – zmiana godzin

Załącznik do procedury – Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą – 2