Ważne – do wszystkich Rodziców

Drodzy Rodzice!

Z przykrością informujemy, iż u  naszych pracowników potwierdzono pozytywny wynik na koronawirusa. Ponieważ pracownicy ci  są od pewnego czasu na zwolnieniach lekarskich nie jest już wymagany  okres kwarantanny. Przedszkole  normalnie funkcjonuje.

Jednakże zwracamy się do Państwa z prośbą o zwiększenie czujności, obserwację dzieci współdomowników, i w razie niepokojących objawów, o kontakt z lekarzem. U dzieci nie zaobserwowano wzrostu zachorowań (dzieci często przechodzą bezobjawowo, ale są nosicielami).

Nadal zdarza się przyprowadzanie dzieci z katarami. Nie jesteśmy lekarzami i nie mamy możliwości weryfikowania stanu zdrowia dzieci, jednak po raz kolejny przypominamy o zakazie przyprowadzania do przedszkola dzieci z objawami infekcji. Poddaję Państwa przemyśleniu, moją refleksję. Jeśli ktoś z Państwa może, nie pracuje i ma możliwość, proszę rozważyć pozostawienie dzieci w domu do momentu stabilizacji sytuacji.

Moja propozycja jest podyktowana troską o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.

I jeszcze jedna sprawa, bardzo proszę wszystkich rodziców o ograniczenie do minimum wejść na placówkę i bezwzględne przestrzeganie obowiązku noszenia maseczki  na terenie placówki tzn. również przyprowadzając i oczekując na dziecko przed wejściem i zachowywanie odpowiedniego dystansu.

                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                    Anna Leśniowska