Uwaga – zmiana organizacyjna dotycząca odbierania dzieci z przedszkola

Drodzy Rodzice !

W celu usprawnienia  odbierania dzieci z przedszkola,  od dnia 23.11.2020 r. (poniedziałek) chcemy wprowadzić zmiany. Wracamy do sytuacji, w której wszyscy rodzice wchodzą do szatni, wywołują swoje dziecko przez domofon ( dzieci z gr. V – woła osoba dyżurująca). Jednak, by nadal stosować wymogi przeciwepidemiczne, do przedszkola i szatni będzie wpuszczanych po troje rodziców. Prosimy  o poruszanie się tylko w wyznaczonej przestrzeni, nie wchodzenie do sal.

Rodzice (bądź inne upoważnione osoby odbierające dzieci) muszą bezwzględnie przestrzegać zasady dezynfekcji rąk przed wejściem do szatni i zasłaniania ust i nosa maseczką, dystansu społecznego. Jednocześnie prosimy o nieprzedłużanie czasu odbierania dzieci i sprawne opuszczanie szatni i przedszkola, by umożliwić kolejnym osobom odbiór dziecka. Przyprowadzanie dzieci pozostaje bez zmian.