Uwaga Rodzice dzieci 6 letnich-kończących edukację przedszkolną

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Opole jest organem prowadzącym

Rekrutacja PSP Informacja dla Rodzicow