Światowy Dzień Matematyki

12.marca 2021r. – w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Światowy Dzień Matematyki”

Nasze „Misie” również w tym dniu chętnie brały udział  w proponowanych grach i zabawach wyruszając w „matematyczną podróż” do „Kolorowej Krainy”, niesamowitym środkiem lokomocji czyli  „kolorowym pojazdem” – wykonanym z chusty animacyjnej.

W trakcie zabaw dzieci doskonaliły swoje umiejętności matematyczne, utrwaliły przeliczanie w dostępnym zakresie, kształciły umiejętność segregowania , rozwijały logiczne myślenie, układały szereg i rytm, integrowały się we wspólnym działaniu oraz nabywały nowych kompetencji przydatnych w nauce programowania tj. „dekodowanie” i wydawanie komend .

Nasza podróż zakończyła się zabawą relaksacyjną w ogrodzie przedszkolnym.

      Zabawy rozwijające kompetencje matematyczne wzbudziły u dzieci wiele pozytywnych emocji, które widoczne są na umieszczonych zdjęciach.