Rekrutacja 2017/2018

Rekrutacja do przedszkoli publicznych
na rok szkolny 2017/2018
Rekrutacja do przedszkoli publicznych w Opolu rozpocznie
się w marcu br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem
systemu informatycznego.
Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji
zostanie opublikowana 28 lutego 2017 r.
na stronie
internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego
http://www.oswiata.opole.pl
oraz
na tablicach ogłoszeń
we wszystkich przedszkolach publicznych, dla których
organem
prowadzącym jest
Miasto Opole