Konto Rady Rodziców: PEKAO Sa  77 1240 3103 1111 0000 3487 0842

RADA RODZICÓW  przy Przedszkolu Publicznym nr 21

„Kraina Odkrywców” w Opolu rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca   – p.  Malwina Chmielewska – Lellek (gr. V)

Z-ca przewodniczącej – p. Konrad Kozioł   (gr. V)

Skarbnik –  p.  Wojciech  Szupelak (gr. VI)

Skarbnik, sekretarz –  p. Dorota Janeczek (gr. V)

Członkowie:   p.  Anna Wanke (gr. I)

  1. Anna Karlińska  (gr. I)
  2. Aldona Kynel (gr. II)
  3. Urszula Jonczyk (gr. II)
  4. Jagoda Cichoń – Walaszek (gr.III)
  5. Anna Abramowicz (gr. III)
  6. Katarzyna Gochniak (gr. IV)
  7. Renata Wasilewska (gr. IV)Mariola Krzywda (gr. VI)