Poznajemy życie mrówek

Pracowite mrówki – obserwujemy mrówki w ich naturalnym środowisku