Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Rodzice !

Już niedługo rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wszystkie dzieci kontynuujące i nowoprzyjęte mają prawo do uczęszczania do przedszkola od 1 września.  Przed nami niewątpliwie bardzo trudny rok. Musimy odnaleźć się w tej odmiennej rzeczywistości, dostosować warunki, organizację pracy do  wymagań różnych organów, które niejednokrotnie są niemożliwe do spełnienia, jak choćby zachowanie dystansu społecznego wśród dzieci przedszkolnych. Jednakże dołożymy wszelkich starań, by w miarę możliwości dostosować się do wymagań i zapewnić wszystkim bezpieczne warunki  pobytu. W celu zapewnienia właściwej organizacji, bardzo proszę rodziców o zgłoszenie, którzy rodzice zdecydowani są posłać dziecko do przedszkola z dniem 1 września   – proszę zgłosić elektronicznie lub telefonicznie do  27 sierpnia.

W wyniku naboru zostały przyjęte nowe dzieci w różnym wieku i niestety zaszła konieczność dokonania przesunięć niektórych dzieci pomiędzy grupami, tak by  zorganizować odziały zgodnie z zasadą: „oddział obejmuje dzieci w zbliżonym wieku”. Zmiany zostały dokonane w  obecnych grupach I, II, III i V.   Z uwagi na ochronę danych osobowych listy dzieci z podziałem na poszczególne grupy  są już do wglądu i zostaną wywieszone w przedsionku przedszkola przy wejściu głównym (można podejść i sobie sprawdzić)

Zostały zaktualizowane Procedury funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego i wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi  i podpisania oświadczenia rodziców ( proszę   je wcześniej  dostarczyć, najpóźniej w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu – drogą elektroniczną lub papierowo). Są w nich zawarte zasady funkcjonowania przedszkola, niestety nie da się w nich wszystkiego  szczegółowo ustalić.   Niektóre  rozwiązania będziemy ustalać i modyfikować  na bieżąco, dlatego bardzo proszę i zobowiązuję wszystkich rodziców do systematycznego śledzenia naszej strony internetowej.

A oto szczegóły, jak planuję zorganizować pracę przedszkola:

– dzieci  przyprowadzane do przedszkola  będą wg zadeklarowanych godzin, najpóźniej do godz. 8.30, od strony ogrodu. Rodzice nie będą wchodzili do przedszkola, tylko przekazywali dziecko osobie dyżurującej w przedsionku przedszkola. W okresie adaptacyjnym – do szatni przedszkola będą wchodzili tylko rodzice dzieci 3-letnich i nowoprzyjętych – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi  lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

– odbiór dzieci będzie przebiegał  podobnie. Rodzice będą wołali dzieci przez domofon lub osobę dyżurującą, nie wchodzą do szatni, z wyjątkiem 3-latków i nowych dzieci. Bardzo proszę pamiętać o upoważnieniu pisemnym osób upoważnionych do odbioru dziecka.

– dzieci 3- i 4- l będą leżakować, prosimy o przyniesienie piżamek. Proszę rodziców, którzy jeszcze nie zwrócili wydanej przedszkolnej pościeli o pilny jej zwrot. Można będzie również przynieść rezerwową odzież zmienną, szczególnie dla dzieci młodszych, abyśmy mieli w co przebrać dziecko w razie potrzeby. Proszę też rodziców, którzy w ubiegłym roku nie zwrócili odzieży, w którą przebieraliśmy dzieci, gdy nie miały swojej na zmianę. Zdążają się różne „przypadki” i niestety  nie mamy już „zapasowej” odzieży dla dzieci, gdyż wydawana do nas nie wraca.

– w tym roku nie planuję organizacji zebrania ogólnego dla rodziców, gdyż nie mamy odpowiedniego pomieszczenia. Ogólne zasady funkcjonowania przedszkola, oprócz zasad epidemicznych,  nie uległy większym zmianom, są więc znane rodzicom dzieci kontynuujących. Rodziców nowych dzieci zapraszam na zebranie w dniu 31 sierpnia 2020 r.:  gr. I – godz. 15.30; pozostali rodzice dzieci nowoprzyjętych – godz. 16.30. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków proszę, by w zebraniu uczestniczył jeden rodzic do jednego dziecka. Nie odbędą się planowane spotkania adaptacyjne dla dzieci z rodzicami.

Wierzę, że wspólnie stosując się do ustalonych zasad i obowiązujących obostrzeń sanitarnych rozpoczniemy nowy rok szkolny bezproblemowo.

                                                                                               Dyrektor

                                                                                               Anna Leśniowska

Procedura funkcjonowania przedszkola od 1.09.doc

Załącznik-Oświadczenie-rodzica-o-zapoznaniu-się-z-procedurą.docx