Ogłoszenie nr 604137-N-2020

Ogłoszenie nr 604137-N-2020 z dnia 2020-11-09 r.

Przedszkole Publiczne Nr 21 w Opolu:

Numer referencyjny ogłoszenia: PP21.271.3.2020

Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Opolu przy ul. Drzymały 28
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

PP 21-ogłoszenie

PP21-SIWZ żywność

PP21 – zał nr 1 do SIWZ-SOPZ

PP21-zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy

PP21-zał.-nr-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-Wykonawcy

PP21-zał.-nr-4-do-SIWZ-Wzór-umowy

PP21 zał. nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej

PP21- zestawienie ofert – 2020.11.23

PP21- rozstrzygnięcie postępowania przetargowego