Ogłoszenie dot. pracy w czasie wakacji.

Informuję Rodziców, iż wszystkie dzieci zgłoszone do dnia 10 czerwca br. na miesiące  wakacyjne tj. lipiec, sierpień będą miały zapewnioną opiekę w zadeklarowanych terminach. Z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń opiekę zapewnimy tylko dzieciom rodziców pracujących.

W przypadku rezygnacji bądź zmiany planów urlopowych bardzo proszę o zgłaszanie nieobecności dzieci, by umożliwić innym dzieciom oczekującym, skorzystanie z opieki przedszkolnej. Jest to dla nas bardzo ważna informacja, ponieważ zapewni racjonalną organizację pracy i możliwość wykorzystania urlopów przez pracowników.

Odwołuję się do Państwa odpowiedzialności, ponieważ w poprzednich latach wielu rodziców zgłaszało dzieci na wakacje a następnie nie korzystało z opieki i nie zgłaszając tego faktu, blokowali innym miejsce i uniemożliwili wykorzystanie urlopów przez pracowników. —
Anna Leśniowska