Na łące

Drodzy Rodzice, wiosenne tygodnie to dobry czas, by wspólnie obserwować zmieniającą się przyrodę. Dlatego podziwialibyśmy piękno łąki, zwracalibyśmy szczególną uwagę na jej mieszkańców i rośliny na niej rosnące. Wspólnie rozwiązywalibyśmy zagadki i układalibyśmy zdania o łące i stawie. Poznalibyśmy etapy rozwoju żaby i motyla, a także zwyczaje kreta. W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwalibyśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską ł. Rysowalibyśmy po śladzie i w tunelu. Przeliczalibyśmy głoski w wyrazach. Podczas zabaw matematycznych posługiwalibyśmy się liczebnikiem głównym i porządkowymi 9 oraz doskonalilibyśmy umiejętność dodawania, odejmowania różnych przedmiotów. Ćwiczylibyśmy rozpoznawanie i podawanie nazw figur geometrycznych, a także odzwierciedlanie układu przestrzennego na kartce. Używalibyśmy określeń: na, za, obok, pod, przed, z lewej / prawej strony, w prawym / lewym górnym / dolnym rogu itp. Sznurkiem odmierzalibyśmy odległość między przedmiotami, wykorzystując przy tym pojęcia: krótszy, dłuższy. Tworzylibyśmy zbiory, które zawierałyby po tyle samo elementów. Układalibyśmy rytmy dwu- i trzyelementowe. Z różnych materiałów wykonywalibyśmy prace plastyczne. Podczas zabaw robilibyśmy liczne ćwiczenia usprawniające koordynację ruchową, a także kształtujące prawidłową postawę ciała. Naśladowalibyśmy ruchy motyla.

Maj-tydzień-III.pdf