List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców

 

Szanowni Państwo,

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

rozpoczynamy kolejny etap reformy edukacji. Chcemy przejść przez niego wspólnie z Państwem.

Nowa szkoła będzie bezpieczna i przyjazna dla uczniów oraz rodziców, z dobrze przygotowaną

i uczciwie wynagradzaną kadrą pedagogiczną. Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2017 roku. Jednak reforma oświaty to nie tylko

przekształcenie samego ustroju szkolnego.

Szkoła powinna być przede wszystkim

nowoczesna, przyjazna i bezpieczna.

Dążymy do m.in.:

  • zmniejszenia liczby dzieci w klasach,
  • ograniczenia dwuzmianowości i konieczności dowożenia uczniów do szkół,
  • wzmocnienia pozycji rodziców w szkole,
  • dostępu do szerokopasmowego internetu do wszystkich szkół (wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji).

Dziecko już od szkoły podstawowej będzie rozwijało umiejętności czytelnicze. Na lekcjach

nauczyciel będzie czytał wspólnie z uczniami. Dzieci nauczą się pracy zespołowej i kreatywności.

Przywrócimy znaczenie kształcenia przedmiotowego.

Położymy nacisk na naukę języków obcych, znajomość technologii informacyjno-

komunikacyjnych i matematyki.

Każdy uczeń w szkole otrzyma bezpłatny podręcznik

i materiały ćwiczeniowe. Chcemy, aby docelowo w każdej szkole pracował pedagog, psycholog,

logopeda, doradca zawodowy i metodyczny. Zależy nam na tym, aby uczniowie oraz nauczyciele

lubili swoją szkołę i czuli się w niej docenieni.

Zadbamy o cyberbezpieczeństwo.

Dzieci dowiedzą się jak bezpiecznie poruszać się w sieci

i czym różni się rzeczywistość wirtualna od realnego świata.

Reforma edukacji to także przywrócenie należnej rangi szkolnictwu zawodowemu.

Chcemy realnie powiązać kształcenie zawodowe z rynkiem pracy. 1 września 2017 roku

uruchomimy branżowe szkoły I stopnia, zaś w 2020 roku – branżowe szkoły II stopnia.

Reforma jest dobrze przygotowana i przemyślana – jej wprowadzanie to wieloletni

proces.

Będziemy ją wdrażali etapowo aż do 2023 roku. Chcemy, aby ten czas był jak najbardziej

przyjazny tak dla dzieci, jak i dla rodziców. W związku z tym powołałam w Ministerstwie Edukacji

Narodowej Zespół do spraw wdrażania reformy. Przy współpracy z Koordynatorami z ramienia

Kuratoriów Oświaty będzie on na bieżąco monitorował sytuację w regionach. Chcemy być blisko

i na bieżąco reagować na Państwa uwagi.

Do 31 marca 2017 r. samorządy mają czas na podjęcie decyzji i poinformowanie,

jak będzie wyglądała nowa sieć szkół.

Zachęcamy do kontaktu z dyrektorami szkół,

nauczycielami oraz lokalnymi urzędami, aby sprawdzić jakie propozycje przekształceń zostały

zaplanowane w poszczególnych miejscowościach.

Przy wprowadzaniu zmian chcemy być blisko Państwa. Do końca marca 2017 r. Kuratorzy

Oświaty i Wojewodowie będą spotykali się z nauczycielami, dyrektorami szkół, samorządowcami,

a przede wszystkim rodzicami i opiekunami. Zapraszam do udziału w tych spotkaniach. Zachęcam

również do odwiedzenia strony:

www.reformaedukacji.men.gov.pl

Z poważaniem

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

Warszawa, 13 stycznia 2017 r.