Kto Ty jesteś?

Drodzy Rodzice, w związku ze zbliżającymi się świętami: Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  i Świętem Konstytucji Trzeciego Maja w ostatnim tygodniu kwietnia rozmawialibyśmy o Polsce i Europie. Wspólnie zastanawialibyśmy się, co to znaczy być Polakiem. Poznalibyśmy różne legendy związane z powstaniem państwa polskiego, z Krakowem i Warszawą. Dowiedzielibyśmy się, co znaczą pojęcia: stolica, ojczyzna, kraj, naród, jak wyglądają polskie godło i flaga. Słuchalibyśmy hymnu polskiego i uczylibyśmy się go śpiewać. Słuchalibyśmy także hymnu Unii Europejskiej. Na mapie Polski pokazywalibyśmy główne rzeki: Wisłę i Odrę, a także najważniejsze miasta. Na mapie Europy pokazywalibyśmy Polskę. W otoczeniu i na ilustracjach wyszukiwalibyśmy przedmioty, których nazwy rozpoczynają się głoską f. Kreśliliśmy po śladzie i rysowalibyśmy w tunelu szlaczki i kształty literopodobne. Uczylibyśmy się kroku podstawowego krakowiaka. Podczas ćwiczeń gimnastycznych wykonywalibyśmy różne rodzaje ruchów: skoczne, bieżne, rzucanie do celu.

https://Kwiecień-tydzień-V.docx