Komunikat

Informuję, iż  na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MENIS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm. ),z uwagi na brak możliwości spełnienia wytycznych dotyczących BHP oraz szczegółowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta Opola  nadal zostaje zawieszona działalność   Przedszkola Publicznego nr 21 „Kraina Odkrywców’ w Opolu  od 06 maja do 15 maja 2020 r.

O dalszych działaniach będą Państwo  informowani na bieżąco .
Anna Leśniowska 

Dyrektor