KOMUNIKAT – dot. uruchomienia przedszkola od 18 maja

Chciałabym doprecyzować kilka informacji związanych ze wznowieniem pracy przedszkola od 18 maja.

Realizując wytyczne GIS w naszym przedszkolu jestem w stanie zorganizować 4 grupy po 12 dzieci – łącznie przyjąć 48 dzieci. W zależności od zgłoszeń dzieci będą w grupach łączonych i będzie prowadzona  głównie działalność opiekuńcza.

Bardzo proszę o pilne wysyłanie oświadczeń (najpóźniej do 13.05.20 do godz. 12.00) przez wszystkich rodziców, którzy nie mają innej możliwości zapewnienia opieki od 18 maja. Wszystkie oświadczenia będą analizowane i weryfikowane i jeśli ilość zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc, w pierwszej kolejności będą przyjęte dzieci zgodnie z procedurą. Rodzice dzieci, którym zapewnimy opiekę zostaną powiadomieni w dniu 15 maja.

Na razie przyjmujemy zgłoszenia od 18 maja, jednak wobec ciągle zmieniającej się rzeczywistości i wytycznych, nie jestem  na dzień dzisiejszy w stanie powiedzieć co będzie dalej.

Bardzo proszę w miarę możliwości o wzajemne przekazywanie informacji między rodzicami, by wiadomość dotarła do wszystkich zainteresowanych.

                                         Proszę o wyrozumiałość, dla nas  to też  trudny czas

                                                                                          Z poważaniem

                                                                                        dyrektor Anna Leśniowska