Karty Pracy

Drodzy Rodzice

Podczas zebrania w dniu 6 września 2018 r. rodzice podjęli decyzję o zakupieniu dzieciom kart pracy. Prosimy rodziców o wpłatę kwoty w  wysokości 115 zł u nauczycielki grupy do dnia 20 września. Po tym terminie rodzice będą mogli zakupić karty pracy we własnym zakresie.