Nad sprawnym funkcjonowaniem przedszkola czuwa

dyrektor mgr Anna Leśniowska
v-ce dyrektor mgr Halina Skóra

opiekę w poszczególnych oddziałach sprawują:

GRUPA I (3-latki) “Misie”

nauczyciele – mgr Judyta Kałuża, mgr Anna Leśniowska, mgr Halina Skóra
pomoc nauczyciela – Barbara Kędzierska- Wietrzycka,
woźna – Urszula Lukowska

GRUPA II (3- 4-latki) “Pszczółki”

nauczyciele – mgr Ewa Zatońska – Ruksza, mgr Ewa Zamoroka, mgr Teresa Klimek
woźna – Danuta Szymańska

GRUPA III (4- 5- latki) “Biedronki”

nauczyciele – mgr Małgorzata Jurczyńska , mgr Ewa Zamoroka
woźna – Edyta Krauz

GRUPA IV (5- 6-latki) “Tygryski”

nauczyciele – mgr Elżbieta Kwiecińska, mgr Ewelina Dobosz,
woźna – Roxana Stachowiak

GRUPA V (5- 6 -latki) “Skrzaty”

nauczyciele – mgr Anna Długosz, mgr Joanna Szklińska,
woźna – Róża Górny

GRUPA VI (5-6 -latki) “Sówki”

nauczyciele – mgr Teresa Klimek, mgr Lucyna Sacała
woźna – Barbara Szemraj

zaopatrzeniem i sprawami administracyjnymi zajmuje się
specjalista ds. żywienia – Leokadia Artymowicz

smaczne posiłki przygotowują kucharki – Jadwiga Straub, Katarzyna Downarowicz,, Urszula Gratkowska

zabawki, sprzęt konserwuje, dba o ogród – konserwator – Mirosław Ćwikliński