Nad sprawnym funkcjonowaniem przedszkola czuwa

dyrektor mgr Anna Leśniowska
v-ce dyrektor mgr Halina Skóra

opiekę w poszczególnych oddziałach sprawują:

GRUPA I (3-latki) “Misie”

nauczyciele – mgr Anna Długosz, mgr Anna Leśniowska, mgr Halina Skóra
pomoc nauczyciela – Barbara Kędzierska- Wietrzycka,
woźna – Małgorzata Zagórska

GRUPA II (3- latki) “Pszczółki”

nauczyciele – mgr Teresa Klimek, mgr Sara Nowak

pomoc nauczyciela – Róża Górny
woźna – Roxana Stachowiak

GRUPA III (4- latki) “Biedronki”

nauczyciele – mgr Judyta Kałuża , mgr Sara Nowak
woźna – Urszula Lukowska

GRUPA IV (4,5-latki) “Motylki”

nauczyciele – mgr Ewa Zatońska-Ruksza, mgr Joanna Szklińska,
woźna – Danuta Szymańska

GRUPA V (5- 6 -latki) “Sówki”

nauczyciele – mgr Małgorzata Jurczyńska, mgr Ewa Zamoroka,
woźna – Edyta Krauz

GRUPA VI (6 -latki) “Skrzaty”

nauczyciele – mgr Elżbieta Kwiecińska, mgr Lucyna Sacała
woźna – Barbara Szemraj

Religię prowadzi mgr Agnieszka Sucherska-Zalewska

zaopatrzeniem i sprawami administracyjnymi zajmuje się
specjalista ds. żywienia – Leokadia Artymowicz

smaczne posiłki przygotowują kucharki – Jadwiga Straub Urszula Gratkowska, Judyta Guzęda

zabawki, sprzęt konserwuje, dba o ogród – konserwator – Mirosław Ćwikliński