Informacje na pierwsze dni nowego roku szkolnego

Drodzy Rodzice

Podczas zebrania grupowego zostały omówione istotne kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018:

  • prosimy o przyniesienie dzieciom strojów gimnastycznych (ćwiczymy 2 x w tygodniu)
  • zabawki przynosimy do przedszkola w piątki, w pozostałe dni bawimy się naszymi zabawkami przedszkolnymi,
  • wpłata na zakup chusteczek higienicznych wynosi 5 zł na 1 semestr
  • wyprawka na zakup materiałów plastycznych wynosi 80 zł na cały rok szkolny (płatne u nauczycielek grupy)
  • decyzją rodziców zostaną zakupione karty pracy dla dzieci na wszystkie pory roku (cenę podamy wkrótce)
  • prosimy o aktualizację kart upoważnień do odbierania dzieci z przedszkola
  • pamiętajmy o ubezpieczeniu dziecka do 20 września 2017 r. (deklaracje do odebrania u nauczycielek)