Informacje dot. strajku w oświacie.

W związku z planowaną akcją strajkową pracowników Przedszkola Publicznego nr 21 „Kraina Odkrywców” w terminie od 08.04.2019r. (do odwołania), dyrektor informuje, że nie jest w stanie zapewnić bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.
Z uwagi na powyższe istnieją prawne rozwiązania dające Państwu możliwość zapewnienia opieki swoim dzieciom w tym okresie:
1.Druk ZUS Z-15A dodatkowa opieka (60 dni w ciągu roku) wraz z oświadczeniem rodzica dla pracodawcy o zamknięciu przedszkola z powodu strajku. (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632).
2.Art. 188 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – opieka nad dzieckiem.
3.Urlop na żądanie.

Informacja o zakończeniu akcji strajkowej zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola: pp21.opole.pl i tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Dyrektor
Anna Leśniowska