Informacja ze spotkania Rady Rodziców

14 września 2020r. o godz. 16.15 odbyło się zebranie Rady Rodziców PP 21 w Opolu z Panią Dyrektor. W skład Rady Rodziców weszli przedstawiciele poszczególnych grup w przedszkolu. Na zebraniu zostały poruszone następujące tematy:

1. Kwestia pieniędzy Rady Rodziców, które zostały z ubiegłego roku szkolnego 2019/2020. Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na zajęcia z rytmiki oraz zakup wyposażenia przedszkola dla każdej grupy.

2. Rada Rodziców podjęła decyzję, że opłata na RR w roku szkolnym 2020/2021 będzie wynosić 100zł na jedno dziecko. W przypadku kiedy do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci, opłata ta może być obniżona o 50%na drugie dziecko

3. W związku z obecną sytuacją panującą w kraju -covid, opłaty na Radę Rodziców należy dokonać wyłącznie poprzez przelew bankowy. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz grupę, do której uczęszcza. Nr konta :Bank Pekao S.A.  77 1240 3103 1111 0000 3487 0842

4. Rada Rodziców podjęła decyzję, że w tym roku szkolnym każda grupa będzie odpowiadać za swoje pieniądze. Dlatego też prosimy wszystkich rodziców o wpłaty na RR, dzięki którym będzie można organizować dzieciom wiele przedsięwzięć w danym roku.

Z wyrazami szacunku, Rada Rodziców PP 21 w Opolu

Dyrektor PP 21 w Opolu” -Anna Leśniowska