Statut

Zmiany do statutu

Zmiana do statutu XI. 2018

Regulamin PP Nr 21 2018

UPOWAŻNIENIE_do odbioru dziecka

ZGODA na wykorzystanie wizerunku dziecka

Wniosek-religia 2020-21

Zmiana godzin pobytu 2020-2021

Zwolnienie z opłaty podanie rodzica

PP 21 – PROCEDURA POSTEPOWANIA Z DZIECKIEM CHORYM

Wniosek – zaświadczenie o obowiązku przedszkolnym 

Procedura-organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej-zindywidualizowana ścieżka kształcenia

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z p-la w czasie pandemii PP21