Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Przypominamy rodzicom o konieczności złożenia w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Wypełnioną i wydrukowaną deklarację należy dostarczyć do przedszkola do 12 marca b.r. do godz. 16.00. Prosimy o umieszczanie deklaracji w skrzynce, która znajduje się w przedsionku przedszkola.

Nie złożenie deklaracji w powyższym terminie równoznaczne jest z rezygnacją miejsca w przedszkolu.

Więcej informacji na temat naboru na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo w zakładce „Rekrutacja”.