Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego

 

UWAGA RODZICE !

Przypominamy o wypełnieniu DEKLARACJI o kontynuacji wychowania przedszkolnego

DEKLARACJĘ o kontynuacji wychowania przedszkolnego rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola publicznego pobierają i wypełnioną składają w przedszkolu, do którego dziecko obecnie uczęszcza

w terminie od 26 lutego do 2 marca 2018 r.

  Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu od dnia 1 września 2018 r.

Poniżej przedstawiamy wskazówki, jak prawidłowo wypełnić deklarację.

Jak wypełnić deklarację