Ogłoszenie nr 604137-N-2020

Ogłoszenie nr 604137-N-2020 z dnia 2020-11-09 r. Przedszkole Publiczne Nr 21 w Opolu: Numer referencyjny ogłoszenia: PP21.271.3.2020 Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Opolu przy ul. Drzymały 28OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy PP 21-ogłoszenie PP21-SIWZ żywność PP21 – zał nr 1 do SIWZ-SOPZ PP21-zał. nr 2 do SIWZ […]

Ogłoszenie nr 608939-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 21 “Kraina Odkrywców” w Opolu przy ul. Drzymały 28 PP 21-ogłoszenie PP21-SIWZ żywność PP21 – zał nr 1 do SIWZ-SOPZ PP21-zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy PP21-zał.-nr-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-Wykonawcy PP21-zał.-nr-4-do-SIWZ-Wzór-umowy Pytania-i-odpowiedzi-25.10.2019.docx Zestawienie-ofert-2.docx Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na dostawę żywności -str-1 str-2 […]