Informacja ze spotkania Rady Rodziców

14 września 2020r. o godz. 16.15 odbyło się zebranie Rady Rodziców PP 21 w Opolu z Panią Dyrektor. W skład Rady Rodziców weszli przedstawiciele poszczególnych grup w przedszkolu. Na zebraniu zostały poruszone następujące tematy: 1. Kwestia pieniędzy Rady Rodziców, które zostały z ubiegłego roku szkolnego 2019/2020. Rada Rodziców podjęła decyzję o przeznaczeniu tych pieniędzy na […]

Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży. Wszystko, co powinieneś wiedzieć”

Szanowni Państwo, już w najbliższy wtorek, 15 września 2020 r. o godzinie 20.30, organizujemy webinar, którego tematem będą ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci i młodzieży. Podczas webinaru pt. „Ubezpieczenia NNW dla dzieci i młodzieży. Wszystko, co powinieneś wiedzieć” odpowiemy m.in. na następujące pytania: na co zwracać uwagę, szukając dobrego ubezpieczenia NNW dla swojego […]

Ważne informacje dla rodziców

Drodzy Rodzice! W tym roku nie mamy możliwości zorganizowania zebrania ogólnego dla wszystkich Rodziców, dlatego chciałabym przypomnieć Państwu najważniejsze sprawy, które zawsze omawiane były na zebraniu. W roku 2020/2021 opiekę nad Państwa dziećmi sprawują: •  Dyrektor – mgr Anna Leśniowska • Wicedyrektor – mgr Halina Skóra Opiekę w poszczególnych oddziałach sprawują: grupa I „Misie” (3 […]

Organizacja roku szkolnego 2020/2021

Drodzy Rodzice ! Już niedługo rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wszystkie dzieci kontynuujące i nowoprzyjęte mają prawo do uczęszczania do przedszkola od 1 września.  Przed nami niewątpliwie bardzo trudny rok. Musimy odnaleźć się w tej odmiennej rzeczywistości, dostosować warunki, organizację pracy do  wymagań różnych organów, które niejednokrotnie są niemożliwe do spełnienia, jak choćby zachowanie dystansu społecznego […]

Ważne- dotyczy rekrutacji

Szanowni Państwo, W związku rozpoczynającym się od 23 marca br. postępowaniem rekrutacyjnym do przedszkoli publicznych na rok 2020/2021, z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od dnia 12 marca 2020 r. do dnia 25 marca br., informuję, że zmieniają się zasady przyjmowania dokumentacji […]

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 21 “Kraina Odkrywców” w Opolu przy ul. Drzymały 28 PP 21-ogłoszenie PP21-SIWZ żywność PP21 – zał nr 1 do SIWZ-SOPZ PP21-zał. nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy PP21-zał.-nr-3-do-SIWZ-Oswiadczenie-Wykonawcy PP21-zał.-nr-4-do-SIWZ-Wzór-umowy Pytania-i-odpowiedzi-25.10.2019.docx Zestawienie-ofert-2.docx Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na dostawę żywności -str-1 str-2 […]