Przedszkole Publiczne Nr 21
ul. Drzymały 28,
45-342 Opole

Konkurs rodzinny ,,Higieny pilnuję – o zdrowiu wciąż rymuję”.

Zachęcamy dzieci oraz Rodziców do udziału w naszymRODZINNYM KONKURSIE PRZEDSZKOLNYM,,Higieny pilnuję –  o zdrowiu wciąż rymuję”.Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jestwykonanie wspólnie rodzinnej pracy – napisania bajki, opowiadania lub wymyślenie hasła promującego zdrowie i higienę oraz wykonanie odpowiadającej do treści rymowanki pracy plastycznej. Literacko – plastyczne prace w formie płaskiej (na kartkach) prosimyprzynosić w kopertach do 22 […]

Uwaga – zmiana organizacyjna dotycząca odbierania dzieci z przedszkola

Drodzy Rodzice ! W celu usprawnienia  odbierania dzieci z przedszkola,  od dnia 23.11.2020 r. (poniedziałek) chcemy wprowadzić zmiany. Wracamy do sytuacji, w której wszyscy rodzice wchodzą do szatni, wywołują swoje dziecko przez domofon ( dzieci z gr. V – woła osoba dyżurująca). Jednak, by nadal stosować wymogi przeciwepidemiczne, do przedszkola i szatni będzie wpuszczanych po […]

Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w czasie pandemii

Drodzy Rodzice Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się z procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w czasie pandemii. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z-p-la w czasie pandemii PP21

Ogłoszenie nr 604137-N-2020

Ogłoszenie nr 604137-N-2020 z dnia 2020-11-09 r. Przedszkole Publiczne Nr 21 w Opolu: Numer referencyjny ogłoszenia: PP21.271.3.2020 Dostawy artykułów spożywczych na potrzeby przygotowywania posiłków w Przedszkolu Publicznym nr 21 w Opolu przy ul. Drzymały 28OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy PP 21-ogłoszenie PP21-SIWZ żywność PP21 – zał nr 1 do SIWZ-SOPZ PP21-zał. nr 2 do SIWZ […]

Przedszkole Publiczne nr21 w Opolu

Nasze przedszkole powstało w 1964 r. posiada zatem długoletnią tradycję w pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej z dziećmi w wieku od 3 do 7 lat. W budynku znajduje się 5 przestrzennych , jasnych sal wyposażonych pod względem dydaktycznym adekwatnie do grupy wiekowej. Posiadamy również salę gimnastyczną, w której odbywają się zajęcia ruchowe, rytmiczne oraz uroczystości przedszkolne. Dumą naszego przedszkola jest ogromny ogród usytuowany na tyłach budynku, który wraz ze sprzętem sportowym stanowi wspaniałe miejsce zabaw ruchowych, gier sportowych i odpoczynku o każdej porze roku. Posiadamy bardzo dobrze wyposażony gabinet terapeutyczny do indywidualnej pracy z dzieckiem.